Οι Υπηρεσίες μας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
υπηρεσία7
Εξατομικευμένη φροντίδα σε κάθε ασθενή!
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
  Ακτινογραφίες, διάγνωση , θεραπεία.
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
  Όψεις ρητίνης (τεχνική bonding), όψεις πορσελάνης, ολοκεραμικές προσθετικές
  αποκαταστάσεις, λεύκανση , ουλοπλαστική, , ορθοδοντική
 • ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
  Κινητή ( Μερικές οδοντοστοιχίες, ολικές οδοντοστοιχίες)
  Ακίνητη (γέφυρες, στεφάνες)
  Εμφυτεύματα
 • ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
  Καθαρισμός δοντιών, θεραπεία ουλίτιδας, θεραπεία περιοδοντίτιδας
 • ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
  Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση δοντιών)
 • ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  Εξαγωγή δοντιού
 • ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
  Εμφράξεις (σφραγίσματα δοντιών )
 • ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ
  Φθορίωση, sealants

Lovemyteeth.gr